Xem quy hoạch - Trung Tâm Nhà Đất Thủ Đức

Xem quy hoạch phường Trường Thọ

Xem quy hoạch phường Trường Thọ

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Linh Tây – Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4056/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian 24h kể từ khi nhận được thông tin! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Tam Phú

Xem quy hoạch phường Tam Phú

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Tam Phú, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4056/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian 24h kể từ khi nhận được thông tin! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Tam Bình

Xem quy hoạch phường Tam Bình

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Tam Bình, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4056/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian 24h kể từ khi nhận được thông tin! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Linh Đông

Xem quy hoạch phường Linh Đông

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Linh Đông, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4056/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Linh Xuân

Xem quy hoạch phường Linh Xuân

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4056/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Linh Trung

Xem quy hoạch phường Linh Trung

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Đông đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4042/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Linh Tây

Xem quy hoạch phường Linh Tây

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Linh Tây – Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4056/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Linh Chiểu

Xem quy hoạch phường Linh Chiểu

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Theo QĐ Số : 4044/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Xem quy hoạch phường Hiệp Bình Chánh

Xem quy hoạch phường Hiệp Bình Chánh

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Theo QĐ Số : 4142/QĐ-UBND Ngày 31/07/2013.

LƯU Ý:  Xem quy hoạch hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng muốn xem quy hoạch vui lòng gửi thông tin qua mail 1 trong số những thủ tục sau:

 • Hình ảnh Sổ hồng.
 • Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà hoặc đất. (có bảng liệt kê tọa độ góc ranh, tờ bản đồ, số thửa đất)
 • Nhu cầu mua bán.
 • Số  điện thoại liên lạc (hoặc Email)

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU XEM QUY HOẠCH?

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào from bên dưới để chúng tôi liên lạc hỗ trợ bạn:

Trung tâm Nhà đất Thủ Đức sẽ nhận thông tin hồ sơ và liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang.

Thiết kế web bởi Hoangweb.com