Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

Nhà Đất Thủ Đức Diễn đàn Pháp lý bất động sản Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

 • This topic is empty.
Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #18729 Reply
   Thành Hồ
   Quản lý

   Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

   • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu.
   • Bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép.
   • Hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

   • UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

   Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

   Để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên.

   Thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

   • UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức.

   Căn cứ chuyển cho phép mục đích sử dụng đất

   Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

   • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư. Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

   Như vậy, trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   • Thì phải viết đơn xin phép và cơ quan Nhà nước.
   • Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không.
   • Vì không phải viết đơn xin phép chuyển là được chuyển.

   Phân loại đất đai

   Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013 căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

   Nhóm 1: Nhóm đất nông nghiệp

   • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
   • Đất trồng cây lâu năm.
   • Đất rừng sản xuất.
   • Đất rừng phòng hộ.
   • Đất rừng đặc dụng.
   • Đất nuôi trồng thủy sản.
   • Đất làm muối.
   • Đất nông nghiệp khác.

   Nhóm 2: Nhóm đất phi nông nghiệp

   Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

   • Đất xây dựng trụ sở cơ quan.
   • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
   • Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.
   • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp,
   • đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
   • Đất sử dụng vào mục đích công cộng …
   • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
   • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.
   • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.
   • Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất…

   Nhóm 3: Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

   • Việc phân loại đất có vai trò quan trọng, vì trên thực tế chủ yếu tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp sang đất ở,

   đất phi nông nghiệp sang đất ở (vì lợi ích của đất mang lại cao hơn) và có tiền sử dụng đất phải nộp của từng loại khi chuyển là khác nhau.

   Các bài viết hay đang được nhiều người quan tâm:

   Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?
   Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức
   Rao mãi sao không bán được

Đang xem 0 luồng phản hồi
Phản Hồi về: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?
Thông tin về bạn: