Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

Nhà Đất Thủ Đức Diễn đàn Pháp lý bất động sản Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

 • This topic is empty.
Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #18731 Reply
   Ho Thanh
   Quản lý

   Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

   Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm:

   • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
   • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn. Đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
   • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng. Vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
   • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
   • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp. Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
   • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
   • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh.

   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ. chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   5 trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép:

   Theo Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

   • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt. Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép. Nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.
   • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.
   • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.
   • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
   • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải. Là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

   Theo đó, tuy không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký biến động đất đai.

   Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:

   Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau:

   Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

   Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

   • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.
   • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   • Khi nộp hồ sơ xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nếu có yêu cầu.

   Bước 2. Nộp hồ sơ

   • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
   • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

   Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

   • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
   • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
   • Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên

   thì UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh chấp thuận trước khi UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   • Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
   • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

   Bước 4. Trả kết quả

   • Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

   Thời gian thực hiện:

   • Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
   • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

   Các bài viết hay đang được nhiều người quan tâm:

   Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?
   Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức
   Rao mãi sao không bán được

Đang xem 0 luồng phản hồi
Phản Hồi về: Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?
Thông tin về bạn: